Contact

vrijdag 15 mei 2009

Maori
Maori warrior op Waitangi dag. Op 6 februari is de herdenking van het ondertekenen van het Verdrag van Waitangi. Het verdrag van Waitangi is getekend op 6 februari 1840 tussen vertegenwoordigers van het Britse rijk en enkele Maori-stamhoofden. Na het tekenen van dit verdrag werd Nieuw Zeeland een zelfstandige Britse kolonie en waren er afspraken over de verdeling van het land. Er waren echter twee verschillende versies van het verdrag. Een in het Engels en een in het Maori die wezenlijk van inhoud verschilden. Tot op de dag van vandaag zijn hier nog meningsverschillen over.

Maori warrior at Waitangi on Waitangi day. On February 6th , 1840 the Treaty of Waitangi was signed between representatives of the British Crown and some Maori chiefs. The Treaty established a British governor in New Zealand, recognised Māori ownership of their lands and other properties, and gave Māori the rights of British subjects. However the English and Maori language versions of the Treaty differ significantly, and so there is no consensus as to exactly what was agreed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten